Polityka Cookies

POLITYKA COOKIES

 

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych droga elektroniczną na żądanie Użytkownika.

 

 • 1 Definicje

 

 1. Administrator – Rafał Kubala, reprezentujący firmę ARMET – GRUPA SBS SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach (40-312), ul. Milowicka 1D, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 954-283-41-37.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, inne od Administratora.
 5. Sklep Internetowy - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie kotlykatowice.pl
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Sklepu internetowego.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego

 

 • 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, dla których konieczne jest stosowanie plików cookies.

 

 • 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepu internetowego, a w szczególności do:
 1. dostosowania zawartości witryny Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z witryny,
 2. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 3. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Sklepie internetowym w celu rekomendacji treści,
 4. zapamiętania rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w witrynie, a w szczególności do:
 1. utrzymania sesji Użytkownika Sklepu internetowego po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie jest zobowiązany do ponownego logowania w razie przejścia na inną stronę internetową,
 2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 3. optymalizacji lub zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności witryny Sklepu internetowego, a w szczególności do:
 1. dostosowania zawartości witryny Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z witryny. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę Sklepu internetowego, dostosowaną do Jego indywidualnych potrzeb,
 2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Sklepu internetowego.
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu internetowego, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają z witryny, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego reklam usług i produktów firm trzecich.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 5. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 6. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych.

 

 • 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

 1. Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu przez Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Cookies korzystając z dostępnych funkcji wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej Sklepu internetowego.