Elterm Filtroodmulnik magnetyczny Dryl 6/4" 95 kW - ocieplony. 712095

 • Dodaj recenzję:
  • Producent: Elterm
  • Dostępność: Wysyłka w ciągu 3-5 dni roboczych
  • szt.
  • Cena netto: 561,79 zł 921,27 zł 691,00 zł

  Elterm Filtroodmulnik magnetyczny Dryl 6/4” 95 kW - ocieplony. 712095

   

   

  Filtroodmulniki magnetyczne Dryl są przeznaczone do filtrowania cieczy i skutecznego usuwania mechanicznych zanieczyszczeń z czynnika roboczego w układach c.o. (zwłaszcza zanieczyszczeń ferromagnetycznych, które stanowią większość osadów w instalacjach c.o.). Dodatkową funkcją jest skuteczne odpowietrzanie poprzez wydzielanie się pęcherzyków powietrza na gęstym filtrze siatkowym 0,125mm. Zastosowanie filtroodmulnika powoduje wydłużenie żywotności oraz znacznie lepsze i bezawaryjne działanie urządzeń automatyki sterującej, regulującej, pomiarowej, pomp i innych elementów układów c.o. Ponadto obniża korozyjność instalacji od wewnątrz – skutecznie obniża „roznoszenie” cząstek ferromagnetycznych (związki żelaza i innych metali ciężkich) po instalacji, które są ogniskami korozji. Zasadniczo montuje się je jako filtry sieciowe (przepływa przez nie zawsze 100% czynnika roboczego), choć można je zastosować jako filtry bocznikowe. Dryl jest wykonany ze stali konstrukcyjnej pokrytej warstwą cynku od wewnątrz, filtr siatkowy z chromonikeliny, stos magnetyczny z magnesu stałego ferrytycznego pierścieniowego.

   

   

  Działanie i budowa:

  Strumień cieczy roboczej wpływa przez króciec wlotowy i rozbija się o wewnętrzne kolano króćca wylotowego. Średnice króćców i korpusu są tak dobrane, że prędkość cieczy Vp ulega spowolnieniu ok. 6-krotnie oraz przepływ robi się turbulentny. Zanieczyszczenia opadają grawitacyjnie na dno Dryla. Następnie ciecz jest filtrowana mechanicznie przez filtr siatkowy z chromonikieliny o wielkości oczka 0,4 mm. Na siatce filtra przy niewielkiej prędkości cieczy następuje separacja pęcherzyków powietrza i ich usuwanie przez automatyczny odpowietrznik usytuowany u góry Dryla. Po przejściu przez filtr mechaniczny ciecz jest w strefie oddziaływania pola magnetycznego i następuje dodatkowe oczyszczanie od zanieczyszczeń cząstkami ferromagnetycznymi (w większości instalacji c.o. zanieczyszczenia ferromagnetyczne stanowią więcej niż 50% wszystkich mułów i osadów), które osadzają się na wewnętrznym stosie magnetycznym (silne magnesy pierścieniowe). Dryl łączy w sobie kilka rodzajów filtracji: mechaniczną, odśrodkową, sedymentacyjną, magnetyczną, separację powietrza.

   

   

  Montaż i eksploatacja:

  Dryla należy zamontować przelotowo na głównym kolektorze instalacji c.o., najlepiej na powrocie z instalacji. Po obu stronach należy zamontować zawory kulowe dla umożliwienia okresowego opróżnienia filtra z osadów bez opróżniania instalacji z wody. Dobór wielkości urządzenia odbywa się przez dopasowanie średnicy króćców do średnicy kolektora powrotnego instalacji c.o. Pozostałe dane techniczne z tabeli (moc, przepływ, opór hydrauliczny itp.) są wielkościami pomocniczymi w doborze (decyduje średnica króćca). Dryl został skonstruowany z założeniem minimalnych możliwych do osiągnięcia oporów hydraulicznych. Osady z dolnej części należy okresowo usuwać przez otwarcie dolnego zaworu spustowego (przy zamkniętych zaworach kulowych przy króćcach). Najrzadziej raz do roku należy wykręcić żeliwną redukcję w dolnej części Dryla, wyjąć filtr siatkowy ze stosem magnetycznym, dokładnie oczyścić i wypłukać filtr siatkowy, wypłukać intensywnym strumieniem wody wnętrze korpusu filtra, sprawdzić stan namagnesowania stosu magnetycznego. W razie rozmagnesowania założyć nowy stos magnetyczny łącznie z filtrem siatkowym (część wymienna dostępna u producenta). Po tych czynnościach w odwrotnej kolejności złożyć wszystkie części i odkręcić zawory kulowe po obu stronach króćców. Wszystkie czynności obsługowe są bardzo proste, niekłopotliwe, wymagają tylko uniwersalnych, ogólnie dostępnych narzędzi. Dopilnowanie okresowych czynności obsługowych gwarantuje wieloletnią bezawaryjną pracę nie tylko filtroodmulnika, ale także całej instalacji c.o.